Rodinné domy Těptín - koncept regulačního plánu

autor: Ing. arch. Viktor Tuček
investor: IMOS Invest s.r.o.
místo stavby: Těptín, Praha - východ
koncept regulačního plánu: 2011

Jedinečná lokalita obklopená zelení si zasluhuje zpracování kvalitního urbanisticko-architektonického regulačního plánu, který by vytvořil harmonické zapojení nové výstavby do přírodního rámce. Rodinné domy by měly mít určité společné prvky a přitom si zachovat potřebnou míru individuality. Tak lze vytvořit svébytný obytný soubor, kde noví obyvatelé najdou pocit sounáležitosti a se kterým se ztotožní. Koncept předpokládá výstavbu rodinných domů vyššího standardu výběrem vhodných typových domů nebo atypických domů podle individuálních návrhů.

Navrhovaný koncept regulace vychází z realizované infrastruktury, která již v základních rysech definuje plošnou regulaci území a parcelaci pozemků. Koncept vznikl jako vlastní iniciativa a měl by být podkladem pro diskusi s investorem a obcí o charakteru zástavby.