Bytový dům Prokopova

autor: Ing. arch. Viktor Tuček, Ing. arch. Ondřej Tuček
investor: CEH a.s.
místo stavby: Prokopova ulice, Praha 3 Žižkov
nabídková studie: 2007 - nerealizováno

Navrhovaný bytový dům je situován v proluce na nároží Prokopovy ulice a Havlíčkova náměstí. Hmotové řešení navazuje na výškové uspořádání stávajících domů a nárožní věž vytváří výrazný architektonický prvek. Objekt nabízí v parteru komerční plochy a v horních podlažích 25 bytů kategorie 1+kk až 4+kk. V suterénu jsou podzemní garáže.