Rodinný dům Malešice

autor: Ing. arch. Viktor Tuček, Ing. Jiří Beran
generální projektant: Stopro spol. s r.o.
hlavní inženýr projektu: Ing. arch. Viktor Tuček
investor: Helena Hovorková, Hotel Baroko
místo stavby: ul. Tomsova 11/13. Praha 10
Doba výstavby: 2006 - 2007

Projekt vily ve funkcionalistickém stylu v prostředí starých Malešic. Dům je orientován podélnou osou k severu. Střední prosklená část zvýrazňuje dispoziční a komunikační osu domku, která odděluje obytnou a servisní část. Ve střeše je tento motiv zdůrazněn vykonzolovanou deskou posazenou nad úroveň atiky. Rodinný dům disponuje 6-ti garážovými stáními v suterénu.