Národní knihovna ČR
architektonická soutěž

autorský tým:Ing.arch. Viktor Tuček, Ing. Lukáš Srch, Ing. Jiří Beran
vizualizace:Lukáš Zimandl
vypisovatel:Národní knihovna České Republiky
místo stavby:Praha
soutěžní návrh:2006

Knihovna by měla být živou a přitažlivou institucí, jež umožní přístup široké veřejnosti a zároveň poskytne komplexní služby literární práci. Tato myšlenka je vyjádřena hmotovým konceptem čtyř kvadrantů oddělených transparentními koridory, jež ústí do kruhové centrální dvorany. Její prostor je společenským a komunikačním jádrem knihovny. V kontrastu k otevřenosti je pouze kamenný blok fondu s nejcennějšími sbírkami. Před vstupním severním průčelím je předprostor zvýrazněný vyrovnávacím schodištěm, naopak jižní průčelí je otevřeno do zeleně. Parter je oživen vodní plochou zasahující pod objekt, který se v ní zrcadlí stejně jako okolní park.