Dvojvila Liboc

autor:Ing. Arch. Alexander Holub
Ing. arch. Viktor Tuček
generální projektant:Atelier Holub s. r.o.
místo stavby:Praha 6
realizace:1996

Koncepce bytového domu vychází z požadavku investorů na dvě zcela samostatné části. Hmotové řešení bylo ovlivněno tvarem a orientací pozemku. Severní fasáda se vstupy a rampami do suterénních garáží je klidná, zatímco jižní průčelí, orientované do zahrady, je výrazné svým zaoblením a ozvláštněné zasklenými zimními zahradami a terasami ustupujícího podlaží.