Sportovní komplex Opava
architektonická soutěž

autorský tým:Ing. arch. Viktor Tuček, Ing. Jiří Beran,
Ing. Lukáš Srch, Ing. arch. Šárka Pácová, Ing. Vojtěch Čáp Alena Hrčková
objednatel:statutární město Opava
místo stavby:Opava
soutěžní návrh:2008

Ideová soutěž na Plavecký bazén a hokejový stadion v Opavě s velmi ambiciózním zadáním nás vedla ke konceptu inspirovaném nadčasovou symbolikou skořepin trilobitů a lastur. Tato inspirace je převedena do forem jednotlivých halových konstrukcí, které společně s modelací terénu souzní s okolní přírodou. Jednotlivé solitérní objekty jsou propojeny pěší promenádou, jež navazuje na stávající sportovní halu.