Administrativní budova Budějovická

autor: Ing. arch. Viktor Tuček
generální projektant: Stopro spol. s r.o.
hl. inženýr projektu: Ing. Petr Janda
vizualizace: Lukáš Zimandl
investor: Budějovická 733 spol. s r.o.
místo stavby: Budějovická ulice, Praha 4
projekt DUR: 2010

Hmotová kompozice je dána prostorovými možnostmi úzkého protáhlého pozemku v sousedství gymnazia. Prosklená podnož je je ustoupena za líc horních pater a přispívá k dojmovému odlehčení objektu. Nároží je zvýrazněno proskleným kvádrem. Ve výrazu domu se tak uplatňuje vertikální princip, který vyniká díky štíhlosti hmoty. Objekt má 8 nadzemních podlaží, která mohou být řešena variabilně jako velkoprostorové nebo klasické kanceláře se standardem vybavení A. V parteru jsou navrženy komerční plochy a ve třech podzemních podlažích garáže a technické vybavení.