Fakulta Architektury ČVUT
architektonická soutěž

autor:Ing.arch. Viktor Tuček
Ing. arch. Jozef Nižňanský
vypisovatel:České vysoké učení technické v Praze
místo stavby:Praha 6 Dejvice
soutěžní návrh:2004

Soutěžní návrh na novou fakultu architektury řešil urbanisticky dostavbu celého komplexu včetně fakulty dopravní a nového vstupního centrálního prostoru. Průčelí obou fakult do Thákurovy ulice vybíhá štíhlými trojúhelníkovými prosklenými křídly před štít dnešní fakulty architektury a bloky poslucháren a vymezuje tak venkovní shromažďovací prostor. Vlastní fakulta architektury je navržena jako kompaktní blok s velkoryse řešeným vnitřním atriem krytým prosklenou střechou. Architektonické řešení předpokládalo využití alternativních zdrojů energií včetně fotovoltaických článků umístěných na ploché střeše atria a využití odpadního tepla.