Pivovar Braník - Revitalizace areálu na obytný soubor

autorský tým: Ing. arch. Viktor Tuček, Ing. arch. Šárka Pácová, Ing. Lukáš Srch, Ing. Jiří Beran
investor: ING RED Nine s.r.o.
místo stavby: Praha 4, Braník
studie: 2008 - 2010

Revitalizace bývalého pivovaru na obytný soubor je podmíněna změnou územního plánu. Koncept je založen na kontrastu původních novorenesančních objektů využitých na svébytné formy bydlení a služeb se současnými formami bydlení v nově navrhovaných domech.