Generální ředitelství hasičského záchranného sboru

autor (koncepce):ADNS, ak.arch. Václav Alda
autor (SP,interiéry):Ing.arch. Viktor Tuček a kol.
generální projektant:Stopro spol. s r.o.
hlavní inženýr projektu:Ing. Michal Novák
investor:GŘ Hasičského záchranného sboru ČR
místo stavby:Praha 11 - Chodov
realizace:2001 - 2002

Projekt administrativní budovy pro specifické potřeby GŘ hasičského záchranného sboru ČR. Kromě standardních kancelářských prostor jsou v objektu umístěna speciální pracoviště a sál integrovaného záchranného systému s nepřetržitým provozem. Specifický účel objektu a bezpečnostní hledisko kladl veliký důraz na řešení všech moderních technologií, které jsou v objektu zastoupeny.