Obytný soubor Plzeň Roudná

autor: Ing.arch. Viktor Tuček, Ing. Jiří Beran, Ing. Lukáš Srch, Ing.arch. Jan Uchytil
generální projektant: Stopro spol. s r.o.
investor: Eurobuilding Group s.r.o.,
místo stavby: Plzeň
urbanistická studie: 2007

Koncept zastavovacího plánu pro uvažovaný obytný soubor. Projednání změny územního plánu na obytné území je podmíněno vyjmutím území z pasivní záplavové zóny a realizací protipovodňových opatření nebo terénních úprav. Dominantu území tvoří výškový objekt v prodloužení osy Karlovarské třídy, na něj navazuje bariérový bytový dům, jež vytváří uliční frontu a zároveň chrání drobnější zástavbu uvnitř území před hlukem.