VUT Brno areál v Údolní ulici
architektonická soutěž

autorský tým:Ing.arch. Viktor Tuček, Ing. Lukáš Srch
Ing. Jiří Beran
Vizualizace:Lukáš Zimandl - d4f
objednatel:Vysoké učení technické v Brně
místo stavby:Brno, Údolní ulice
soutěžní návrh:2006

Areál Vysokého učení technického v Brně je situován v běžném městském bloku na okraji centra v kontaktu s městskou památkovou rezervací. Rozvoj vysoké školy v rámci blokové zástavby přináší řadu omezení a limitů, je však zároveň výzvou k netradičnímu řešení.
Základní idea návrhu je založena na propojení historických objektů školy s nově navrhovanou dostavbou a jejich vzájemné fungování.