Velká Chuchle - centrum

architektonicko-urbanistická soutěž

autorský tým:Ing. arch. Viktor Tuček
Ing. arch. Šárka Pácová
Ing. Lukáš Srch
Ing. Jiří Beran
místo:Velká Chuchle
soutěžní návrh:2010

Předmětem soutěže je návrh chybějícího centra městské části. Základní ideou návrhu je vytvoření náměstí napříč údolím a propojení obou jeho břehů. Potok se vine jako stuha celým územím a představuje dynamický prvek kontrastující s dlážděnou plochou náměstí. Nová výstavba vymezuje centrální prostor, do něhož jsou orientovány společenské a komerční prostory umístěné v parteru. Dominantu náměstí tvoří spolkový dům a dostavba k torzu činžovních domů.