Obytný soubor Jeremiášova

autor:Ing.arch. Viktor Tuček
vizualizace: Ing.arch. Tomáš Skřivan
generální projektant:Stopro spol. s r.o.
místo stavby:Stodůlky Praha 13
nabídková studie:2007

Koncept obytného souboru s 320 byty je od frekventované Jeremiášovy ulice odcloněn pásem izolační zeleně. Soubor je koncipován jako středněpodlažní zástavba, která bude svým hmotovým uspořádáním a měřítkem tvořit přechod od vyšší sídlištní zástavby k drobné zástavbě směrem k Řeporyjím.