Rekonstrukce průmyslového paláce
architektonická soutěž

autorský tým:Ing.arch. Viktor Tuček, Ing. arch. Šárka Pácová, Ing. Lukáš Srch, Ing. Jiří Beran
vizualizace:Lukáš Zimandl
vypisovatel:Magistrát hl. m. Prahy
místo stavby:Praha Holešovice
soutěžní návrh:2010

Propojení vstupní části výstaviště se spodní částí areálu podchodem pod Průmyslovým palácem je jedinečnou šancí vnést nový impuls pro celý areál. Urbanistický koncept potvrzuje a dále rozvíjí osovou kompozici počínaje vstupním předprostorem a konče vyústěním podchodu před Křižíkovou fontánou. Vstup do podchodu je navržen jako široký, pozvolna klesající zářez v parteru do podzemní úrovně. Podchod je koncipován jako živá pasáž, která je uzavíratelná a temperovaná. Pasáž je prostorově a provozně propojena s palácem. Nový transparentní přístavek s vestibulem umožňuje variabilní provozní propojení jednotlivých křídel a zázemí s podchodem. Levé křídlo bude znovu postaveno jako replika.