Viktoria Center

autor: Ing. arch. Viktor Tuček
generální projektant: Stopro spol. s r.o.
vizualizace: L. Zimandl
investor: Viktoria Žižkov a.s.
místo stavby: Praha 3, Žižkov
studie: 2008

Koncept polyfunkčního komplexu v sousedství stadionu Viktoria Žižkov řeší základní objemové možnosti s cílem vytvořit živý městský organismus. Objekt je rozčleněn na jednotlivé drobnější hmoty s využitím svažitosti terénu. Směrem do Seifertovy ulice je navržena organicky tvarovaná hmota hotelu. Postranní výškově posunutá podlaží bočních křídel slouží k bydlení a administrativě. V podzemních podlažích jsou umístěny hromadné garáže i s rezervou pro okolní zástavbu.