Administrativní budova Černá labuť

autor:Ing. arch. Alexander Holub
Ing. arch. Viktor Tuček
generální projektant:Atelier Holub s. r.o.
hl. inženýr projektu:Ing. M. Janata – Kiwi s.r.o.
investor:Plankvadrat s.r.o.
místo stavby:Na Poříčí, Praha 1
realizace:1997

Objekt sousedí s obchodním domem Bílá Labuť. Původní nízký dům byl zbourán a uliční čára nového domu byla srovnána s linií fasády Bílé Labutě podle regulace navržené ve 30. Letech 20. století. Průčelí horních pater je záměrně mírně zaoblené pro zachování stopy původního domu. Základní hmotová kompozice je dána prostorovými možnostmi úzkého protáhlého pozemku. Prosklená podnož je vytažena do úrovně 2. nadzemního podlaží a nad ní jsou vykonzolována kancelářská podlaží. Poslední dvě podlaží jsou ustoupena tak, aby nekonkurovala dominantní fasádě Bílé Labutě. Objekt má 9 nadzemních podlaží, v parteru a 1. patře jsou navrženy komerční plochy, v posledním patře je galerie s interiérem architektky Evy Jiřičné. Ve třech podzemních podlažích jsou garáže a technické vybavení.