Berounka Park Plzeň

autor: Ing.arch. Viktor Tuček
generální projektant: Stopro spol.s r.o.
hlavní inženýr projektu: Ing. Zdena Vovsová
investor: Drobil - Berounka park a.s.
místo stavby: Plzeň
realizace: 2006 - 2008

Obchodní centrum při Rokycanské ulici navazuje na dříve realizovaný hypermarket Tesco. Jednotlivé objekty tvoří komplex retailových jednotek. Obchodní plochy jsou přístupné ze společného parkingu. Utilitární hmotové a architektonické řešení je ozvláštněno sjednocujícím prvkem markýzy, která vytváří krytou promenádu podél fasád i spojovací článek mezi jednotlivými objekty. Markýza je nasazena nad horní úroveň atiky a podepřena subtilními ocelovými sloupy. Na fasádách se prosklené plochy výkladců a vstupních portálů střídají s kamenným nebo plechovým obkladem.