Kamenice - náměstí - ideová studie

autor: Ing. arch. Viktor Tuček, Ing. arch. Ondřej Tuček
místo: Kamenice, Praha - východ
vyzvaná soutěž : 2014

Centrum vzniklo uměle na zelené louce. Srostlice kulturního domu a Obecního úřadu později doplněná obchodním střediskem nemá jasnou urbanistickou koncepci ani kvalitní architektonické řešení. Prostor je zatížen automobilovou a autobusovou dopravou, přesto má velký potenciál pro vznik skutečného živého náměstí.

Stávající nesourodé objekty jsou propojeny jednoduchým baldachýnem, prostor náměstí je tak pocitově ukončen. Celá plocha náměstí je sjednocena kamennou dlažbou. Nová poloha autobusového provozu uvolní prostor náměstí a přitom zachová „městotvornou“ funkci zastávky. Automobilová doprava je od vlastního náměstí oddělena linií stromořadí. Redukce parkování na náměstí je kompenzována novými kapacitami v kontaktu s centrem. Volná flexibilní plocha náměstí umožňuje celou škálu aktivit.

Koncept naznačuje možnost dostavby o další objekty, které přispějí k vymezení prostoru a umožňí rozšíření služeb o poštu, služebnu policie a různé komerční plochy.

Idea architektonického řešení je inspirována místní tradicí a materiály.