Radnice Kralupy nad Vltavou
architektonická soutěž (2. místo)

architekt:Ing. arch. Viktor Tuček
Ing. arch. Šárka Kovářová
Ing. Jiří Beran
Ing. Lukáš Srch
vizualizace: Lukáš Zimandl - d4f
místo stavby:Kralupy nad Vltavou
vyhlašovatel:Město Kralupy n. Vltavou
soutěžní návrh: 2010

Revitalizace obchodního domu „Máj“ na městský úřad je šancí vytvořit společně s konverzí dalších průmyslových objektů fungující městské centrum. Osazení objektu na zvýšeném parteru a jeho interakce s dominantou kostela sv. Václava je výzvou k návrhu radnice, jež bude výrazně a sebevědomě reprezentovat město. V proskleném průčelí vstupní haly se zrcadlí silueta kostela a transparentnost fasády zároveň propojuje exteriér s interiérem. Hala plní funkci vertikální komunikační páteře radnice s dynamikou pohybu lidí po schodišti i panoramatických výtahů. Koncept je ozvláštněn ustupujícím podlažím vymodelovaným do organického tvaru a plochou střechou s výrazně vykonzolovanou markýzou. Na fasádě hlavní hmoty objektu se uplatňují ortogonální předstupující rámy jako přepis nosné konstrukce budovy a zároveň volná analogie s tvaroslovím historických průmyslových objektů v okolí.