Jilemnice - komerční banka

autor:Ing. arch. Alexander Holub
Ing. arch. Viktor Tuček
Interiér: Ak. arch. Miloslav Čejka
generální projektant:Atelier Holub s. r.o.
investor:Komerční banka a.s.
místo stavby:Jilemnice
realizace:1996

Nárožní objekt uzavírá severní frontu Masarykova náměstí. Základní tvarosloví domu je přizpůsobeno okolním objektům včetně podloubí a tvaru střechy. Vlastní nároží je naopak zvýrazněno prosklenou věží, jež je odsunuta do druhého plánu a tím je uvolněn parter pro vstup do pobočky banky. V 1. patře sídlí úřad práce a v podkroví jsou byty.